Podmínky užití

Provozovatel internetových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.secel.cz (dále také jen jako „internetová stránka“) je obchodní společnost SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o., se sídlem Pardubice, Dražkovice 155, PSČ 533 33, IČ 287 74 213.

Autorské právo a ochranné známky

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na této internetové stránce. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o. je nelze použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na této internetové stránce může být rozmnožován či rozšiřován pouze v nezměněné podobě, a to pouze k osobnímu neobchodnímu užití. Jakékoli jiné užití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

Ochrana osobních údajů

Společnost SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o.  garantuje maximální ochranu osobních dat a údajů uživatelů. Přístup na stránky www.secel.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména spojené s reklamou a propagační činností, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí a to na neomezeně dlouhou dobu. Souhlas může být odvolán písemnou formou doručenou na adresu: info@secel.cz.

Informace o nabízených automobilech a souvisejícím zboží

Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Společnost SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o.

Odkazy na internetové stránky nebo informace třetích stran

Na webových stránkách můžete naleznout odkazy na internetové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o. nemůže tyto internetové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto internetovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné.

Užívání internetové stránky koncovým uživatelem

Společnost SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.secel.cz, a to bez ohledu na příčinu. Prohlížení internetových stránek www.secel.cz předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o. vybízí, aby každý uživatel těchto stránek učinil veškerá opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Internetové stránky www.secel.cz využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.

Mimosoudní řešení sporů 

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Poučení dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. – spotřebitel je oprávněn se v případě mimosoudního řešení sporu, kdy se nepodaří spor urovnat napřímo, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha, web: adr.coi.cz

Copyright © 2010 - 2018 SEC electronic s.r.o. & MEOP – Metrologie s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu