Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.meraky.eu (dále jen e-shop), provozovaným společností SEC electronic s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy SEC electronic s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a Kupujícího („Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží).

Kontaktní adresa

Veškerou korespondenci a zásilky zasílejte na adresu

SEC electronic s.r.o.
Arnošta z Pardubic 2762
530 02 Pardubice

tel. kalibrace: + 420 466 301 330

tel. obchod: + 420 466 301 331

GSM: + 420 603 245 230

e-mail: info@meraky.cz

otevírací doba: Po - Pá: 7.00 - 11.30 a 12.00 - 16.00

IČ: 28774213

DIČ: CZ28774213

Dodavatel je registrován  u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 26589

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 
podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při zadání jednotlivé objednávky ("Kontaktní údaje").

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Soan, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

Nákupní řád

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Ochrana osobních údajů

Zadáním objednávky v internetovém obchodu zákazník dává prodávajícímu souhlas se zpracování osobních údajů o zákazníkovi a jeho nákupech. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží.

Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to zejm. s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6) zákona. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití.

Na žádost zákazníka prodávající po provedení nákupu veškeré osobní údaje týkající se zákazníka nebo jeho nákupů zlikviduje. V případě, že zákazník z jakéhokoli důvodu nechce nadále využívat služeb internetového obchodu, nebo si přeje smazat svůj účet a odstranit své osobní údaje, může předat svůj požadavek správci internetového obchodu emailem na adresu eshop@secel.cz, který smazání zákaznického účtu zajistí.

Ceny 

Celková cena objednávky je včetně DPH. 

PHE

Pokud není uvedeno jinak, ceny zahrnují i příspěvěk na likvidaci elektrozařízení dle zákona č. 185/2001 Sb.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Způsob dopravy a platby

Osobní odběr:

 • Při osobním odběru neúčtujeme žádné poplatky
 • Platba v hotovosti
 • Platba platební kartou při převzetí zboží
 • Předem/převodem (zálohovou fakturu zašleme na vyžádání elektronickou poštou)

Při osobním odběru je nutné vyčkat na informaci našeho pracovníka, že je zboží připraveno k vyzvednutí !

Spediční služba

DPD – 150,- Kč (Platba předem na bankovní účet, při objednávce nad 10.000,- ZDARMA)

DPD Private - vnitrostátní přeprava zásilek obsahuje následující balíček služeb:

 • oznámení o doručení jeden pracovní den před doručením prostřednictvím SMS nebo emailu
 • on-line předpokládaný čas doručení zásilky na www.dpd.cz
 • telefonická avizace kurýrem v den doručení, pokud je schopen upřesnit čas doručení
 • změna termínu nebo adresy doručení v případě neúspěšného doručení na https://www.dpdkuryr.cz/home/parcel

DPD Dobírka – 150,- Kč (Platba při převzetí zásilky, při objednávce nad 10.000,- ZDARMA)

Česká pošta – 140,- Kč (Platba předem na bankovní účet, zboží jehož celková hmotnost nepřesáhne 30 kg)

Slovensko – 500,- Kč (Platba dobírkou, cena dopravy na Slovensko je kalkulována individuálně. Na základě objednávky budete kontaktováni s informaci o přesné ceně dopravného.)

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 • v případě tiskové chyby

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je 
oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu, nebo je Prodávající oprávněn zboží zpět nepřijmout. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.

Při reklamaci jenž bude zákazník nárokovat odstoupení od KS, je nutné dodat komplet celé balení s originálním příslušenstvím jenž bylo v balení, opravenky ke všem opravám, záruční list originál, daňový doklad o koupi. Vše se je nutné přebírat při příjmu k reklamaci s nárokem na odstoupení od KS, předejde se tím ke zdržení z procesu a případným problémům se zákazníkem. Zasílá se do servisu se způsobem opravy Posoudit vadu, zákazník nárokuje odstoupení od KS.

Důvody, které mohou nastat:

 • 3x stejná vada – musí být uvedeno v opravenkách, že již 2 opravy s danou vadou proběhly
 • Vícenásobná vada (4x různá závada)
 • Neopravitelné – je vystaveno servisním střediskem

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, a dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.
 • Reklamace mechanického poškození  

Objednávkou zboží se objednatel zavazuje k uhrazení celých nákladů na dopravu zboží. V případě že nebude převezat u dopravce a vráceno zpět k prodejci.

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci na lince zákaznického servisu. V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího www.meraky.eu v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky soan platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.meraky.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem. Kupující dále bere na vědomí, že vyobrazení produktů je pouze ilustrativní.

PHE je nedílnou součástí zboží
Pokud není uvedeno jinak, ceny zahrnují i příspěvek na likvidaci elektrozařízení dle zákona č. 185/2001 Sb

Záruční servis

zařízení nesmí při příjmu vykazovat:

 • mechanické poškození (prasklé LCD, kryt, střední díly, rohy, apod.)
 • nesmí být zbarven kontrolní indikátor vlhkosti v zařízení, pokud je zabarven, není možné přístroj do reklamace přijmout

Reklamaci můžete zaslat na naši kontaktní adresu (viz. výše) nebo využít autorizovaný servis v místě Vašeho bydliště. O konkrétní adresy nás žádejte na eshop@secel.cz

Nezáruční servis

Je možné zajistit přes naše servisní středisko případně zprostředkovat přes autorizovaný servis. Vždy vybíráme předem zálohu na základní náklady v případě, že zákazník si po zaslání konečného cenového návrhu, opravu rozmyslí!!!

Minimální částka je 500,- Kč.

Na záruční reklamaci ani pozáruční servis nepřijímáme zařízení které nebylo zakoupeno na www.meraky.eu.

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu